Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt pr. mail til sportschefen (allanbusk@gmail.com) med 14 dages varsel inden næste kontingentopkrævning.
 
Det pågældende medlem skal betale sit kontingent til foreningen i løbende måned.