Organisation

Sportskarate.dk satser på det sportslige og sociale element i kampsporten. Klubben har med sit miljø, sit sociale engagement og ikke mindst sin markante nytænkning i trænings- og idrætsudøvelse siden stiftelsen i 2004 gjort sig positivt bemærket i Danmark såvel som internationalt.

Bag klubben står Danmarks absolut mest vindende landsholdskæmpere igennem de seneste 20 år, med topplaceringer og medaljer fra såvel EM som VM. Deres ønske var at dele deres glæde ved og formidle erfaringer med en sportsgren, der normalt opfattes som traditionel, alvorlig og disciplinær.

Glæden ved idrætsudøvelsen er da også bærende for det sæt topmoderne og pædagogisk gennemtænkte principper der anvendes i træningen, fremfor sportens ellers traditionelle indlæring via kata.

Udøvere i alle aldersklasser lærer sammenhængen imellem fysiske og kamptekniske krav via udøvelse og leg. Praksis går forud for teori og anvendelse overskygger principper, hvorfor det først er når disse bevægelser er indøvet at de sammensættes i meningsfulde kata.

Udøvere ved derfor også at en bæltegrad ikke er udtryk for indlærte bevægelser, men for at bæreren har den tekniske evne og fysiske formåen til at anvende disse som markeringer I kampe (kumite, ikke kontakt). Det er derfor et af klubbens absolut urokkelige etiske principper, at sporten udelukkende udøves indenfor klubbens rammer og i det omfang udøverne matcher hinandens evner. Klubbens medlemmer holder hinanden ansvarlige for proper adfærd, selv når det betyder at ungdomskæmperne inspirerer seniorer.

Yderligere lægges der vægt på den fysiske træning, der undervises og coaches i kostvaner og der arrangeres weekend træningslejre, coach cups med peer learning, løbehold samt meget andet. Denne helhedstænkning kan aflæses på klubbens resultater, blandt andet ved i 2023 at opnå ikke mindre end 28 Danmarksmestre, der gjorde den til landets mest vindende klub for tolvte år i træk.

Eliteudviklingen i klubben finder sted i samarbejde med Elitesport Aalborg og uddannelsesstederne i Aalborg kommune., hvilket sikrer et fantastisk træningstilbud til klubbens talenter. Sportskarate.dk har 4 elever med i skoletilbuddet på Sønderbroskolen , der er unikt I Danmark og som kombinerer grundskolen med et højt niveau af idrætsmæssig udøvelse.