Børn & unge er inddelt i aldersgrupper
 
Børnetræningen i Sportskarate.dk er for både drenge og piger i alderen 6-15 år. Træningen er aldersrelateret og tilpasset alle, store som små, og det kræver ingen forudsætninger at starte hos os. Træningen varetages af kompetente instruktører som alle er uddannet pædagogisk.

Disciplinen spiller en stor rolle når man træner karate. Derfor ønsker vi at børnene hurtigt bliver bevidste omkring det at modtage undervisning på et højtkvalificeret niveau, hvor man tier stille når instruktøren taler, står ordentligt og ellers opfører sig pænt, så man er i stand til at lytte og lære.

Brug af kroppen
Karate er alsidig i brugen af både ben og arme. Børnene får fra starten introduceret både slag og spark på et niveau hvor alle kan være med. Den motoriske træning kombineret med disciplin udruster og forbedre børnenes indlæringsevne og derved deres mod til at tackle fysiske såvel som psykiske udfordringer.

Vores erfaring viser, at børnene føler sig trygge ved faste rammer og i kombination med den underholdende og udfordrende træning garantere vi et højt niveau af karate træning. Selve træningen er bygget op omkring makkerøvelser, hvilket udvikler børnenes evne til at samarbejde og garanter samtidig en spændende træning hvor man ikke bare slår huller i luften.

Gradvist øges niveauet og efter en sæsons træning eller et introforløb, er børnene parate til den første graduering, som er en prøve til det gule bælte.

Socialt samvær
Vores erfaring viser at børnene hurtigt skaber gode venskaber imellem hinanden. Dette både priser og værdsætter klubben meget højt, da dette er en af klubbens grundpiller. Igennem karatetræningen opfordrer vi børnene til at støtte og hjælpe hinanden, så de hurtigt udvikler venskaber og sikrer at alle har en god oplevelse når man træner karate hos Sportskarate.dk.

Alt dette kombineret med fælles videoaftner, lege-dage, klubmesterskaber og meget mere garantere en sport med dynamik, gode kammerater og masser gode timer.

Såfremt dit barn ønsker at starte til karate, så find yderligere info under INTROHOLD eller kontakt gerne undertegnede instruktør. 
 

Allan Busk
Træningsansvarlig
Børn og unge
26-809004
allanbusk@gmail.com